Kurs kategorii A1

 

Uzyskanie kategorii A1 pozwala prowadzić: motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocykla trójkołowego o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 

Wymagania:

 • Ukończone 16 lat lub 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,
 • Aktualny numer PKK dla danej kategorii.

 

Z czego składa się kurs na kategorię A1?

 

Część teoretyczna (30 godzin lekcyjnych po 45 min.):

 • Wykłady - 'kodeks ruchu drogowego' (26 godziny),
 • Wykłady + ćwiczenia - 'pierwsza pomoc przedmedyczna' (4 godziny),
 • Wykłady + prezentacja - 'odzież ochronna i akcesoria motocyklowe' (2 godziny),
 • Egzamin wewnętrzny - teoria,
 • Materiały gratis.

 

Część praktyczna (20 godzin, 1 godzina to 60 min):

 • Czynności kontrolno-obsługowe,
 • Praktyczna część nauki jazdy na motocyklu - według autorskiego programu szkolenia,
 • Egzamin wewnętrzny - praktyka.

 

Program składa się z modułów. Zawiera między innymi:

 • balans,
 • szybkie i wolne slalomy,
 • hamowania - awaryjne - w zakręcie - na różnej nawierzchni,
 • pokonywanie zakrętów - różne techniki,
 • przeciwskręt,
 • ominięcie przeszkody,
 • jazdy po różnych nawierzchniach i 'poza drogą',
 • przygotowanie do egzaminu państwowego na 'placu' i w ruchu drogowym,
 • i inne.